hvl_entreehal01

IKC Het Volle Leven

Basisschool Het Volle Leven heeft haar hele bestaan al een hechte relatie met de groene omgeving: de school ligt tussen de bomen, schooltuinen en een eigen dierenweide. Maar de school wordt ook omringd door bebouwing en woonblokken die direct zicht op de schoolgebouwen hebben. Voor de kinderen moet de school zo open, flexibel en praktisch mogelijk zijn, maar een nieuw schoolgebouw mag de groene leefomgeving van de omwonenden niet verstoren. Passend bij de filosofie van de school – die natuur betrekt bij het onderwijs en de kinderen ‘midden in het leven’ wil laten staan) ontwierpen wij een gebouw als een groen parkdak: een nieuw groen element in het bestaande landschap.

012a-kaft

Door een horizontale programmering wordt het mogelijk restruimten samen te voegen tot nieuwe functionele ruimten. Door gebruik van een modulair systeem kan de grootte van de lokalen aangepast worden ten koste of ten gunste van het omliggende vrije studielandschap. Zo wordt het een flexibel gebouw waarin veel verschillende vormen van onderwijs mogelijk zijn, nu en in de toekomst.

pg-bg
een school als parklandschap
hvl_leerplein
basismodel school met verbrede gang
hvl_leerlandschap
modulair leerlandschap

Het aanwezige dakvlak wordt benut door het installatieconcept, en de omgeving voor een passieve wijze van verwarming en koeling van het gebouw. Zo is zonder ingewikkelde installatietechniek het hele jaar door een prettig binnenklimaat te realiseren, terwijl de flexibiliteit van de ruimtes gewaarborgd blijft.

hvl_schema_ins_winter
's winter treedt daglicht diep het gebouw binnen en wordt opgeslagen warmte benut
hvl_schema_ins_zomer
's zomers houden overstekken warmte en zonlicht tegen en wordt warmte opgeslagen

Het groene dak gaat op in het groen wat er al is, en verbindt bestaande en nieuwe bebouwing met elkaar. De buurt profiteert van voorzieningen zoals een bibliotheek en sportfaciliteiten, terwijl de uitbreiding de kinderen en leerkrachten van Het Volle Leven een inspirerende en duurzame nieuwe plek geeft: een school die nog meer verbonden is met de omgeving.

Locatie