018a_panorama

Wonen in de toekomst

Architectuur gaat over het realistisch maken van toekomstdromen.
In de toekomst zullen wonen en werken steeds meer verweven zijn. Werken kan altijd en overal maar wordt minder arbeidsintensief doordat technologische ontwikkelingen het werk deels van ons overnemen. Dit zorgt voor een andere tijdsbesteding met meer vrije tijd. De noodzaak om te reizen voor werk vervalt. De nieuwe woonomgeving is ingericht op leven in de ruimste zin van het woord, waardoor de monotone (woon-)omgeving tot het verleden behoort. Er ontstaan goede zelfvoorzienende wijken met een mengeling van mensen, functies en typologieën maar bovenal met een actief gebruik van de collectieve ruimte.

018a_woonwerk01
Wijk met monofunctionele werkplaatsen
018a_woonwerk02b
Voorzien van nieuwe woonlaag

In de prijsvraag Woning van de Toekomst uitgeschreven ter ere van het 100-jarig bestaan van wooncoöperatie Havensteder is de Rotterdamse wijk Zomerhof aangewezen als proeftuin voor nieuwe ontwikkelingen en onderzoek naar het wonen in de toekomst.
Binnen het Zomerhofkwartier (ZOHO) is een solide basis aanwezig om het wonen van de toekomst te realiseren. Afgelopen jaren heeft hier al een revitalisatie plaatsgevonden met herbestemming van diverse panden en nieuwe invulling van de openbare ruimte. Hiermee is de wijk zich aan het ontwikkelen van achterstandsbuurt naar een nieuwe creatieve hotspot.

zomerhofiso
Toekomstige ontwikkeling van het Zomerhofkwartier van werkplaatsen naar maakstad

Met een beperkte investering kunnen de bestaande werkplaatsen energetisch verbeterd worden. Met gestandaardiseerde isolatietegels kan de prestatie van de thermische schil van deze ruimten worden verhoogd. De standaardisering van elementen maakt eenvoudige uitvoering en doelmatige investering mogelijk. De elementen zouden verbijzonderd kunnen worden. Daarmee hebben huidige en toekomstige gebruikers de mogelijkheid hun werkplek te personaliseren en zou de nodige verduurzaming stapsgewijs met beperkte investeringen en of cofinanciering kunnen plaatsvinden. Door deze actieve en constructieve houding van gebruikers ontstaat draagvlak hetgeen essentieel is voor het slagen van de wijk als geheel.

 

01a_brickwall00
impressie van gestandaardiseerde thermische elementen
018a_tiles00
maakbare aanpassing van bestaande gevels

Vervolgens biedt de bestaande structuur van de wijk mogelijkheden om betaalbare, inspirerende en maakbare woningen toe te voegen. Bovenop de werkplaatsen, tussen bestaande gebouwen, in de gaten van de wijk kunnen casco’s worden geplaatst in een houtskeletstructuur. Een betaalbare schil met infrastructuur kan worden geplaatst, waarna bewoners de ruimten later zelf in kunnen vullen, aan kunnen passen, kunnen inbreiden of uitbreiden. Op die manier ontstaat een flexibele en veerkrachtige wijk met mensen en bedrijven die in eigen middelen kunnen voorzien en daarmee eerlijk omgaan. De wijk bezit de kracht mee te bewegen met de tijd, zich aan te passen aan veranderingen en in te spelen op de toekomst.

Mensen maken de stad en hebben de middelen om deze aan hun (veranderende) wensen aan te passen.

018a_family01
018a_techiso
aanpasbaar casco
018a_techdt01
met maakbaar interieur
018A_BRICKS00

Locatie