galvanischool01
cropped-logo-galvani-bfly
haagsescholen

Vernieuwing Galvanischool

Al 100 jaar krijgen kinderen les op de basisschool Galvanischool in Den Haag. Het is een bijzondere school die veel waarde hecht aan samenwerking: tussen leerkrachten en leerlingen, leerkrachten en ouders, tussen de kinderen onderling, en met de buurt.

Het huidige gebouw is belangrijk voor de leerlingen en voor de wijk. De speelpleinen worden door de school en de buurt intensief gebruikt, het gebouw heeft historie en is vol herinneringen. Maar de snel groeiende school past niet meer in zijn behuizing en heeft meer ruimte, mogelijkheden en faciliteiten nodig.

De locatie ligt ingeklemd tussen twee smalle straten met woonhuizen. Om uitbreiding mogelijk te maken moet er gezocht worden naar slimme oplossingen. In scenario’s is gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden, om zo te komen tot een optimale ontwikkelingsstrategie voor de gevraagde exploitatietijd van 40 jaar.

Nieuws

Het laatste nieuws!

Omgevingsvergunning verleend

Wij zijn blij u te kunnen melden dat op 29 juni de Omgevingsvergunning (WABO) voor de renovatie en nieuwbouw van de Galvanischool is verleend!

De beelden van het goedgekeurde ontwerp zijn te zien op deze site.

Brief parkeren bakfietsen

Om de parkeerdruk in de Galvanistraat te verminderen is er op 13 maart een brief rondgestuurd aan buurtbewoners met een nieuw voorstel voor het kortdurend parkeren van bakfietsen tijdens het brengen en halen. Via de mail directie@galvani.nl kunt u reageren op dit voorstel. Graag hierbij uw naam, uw telefoonnummer en uw adres vermelden en uw argumenten. U kunt tot 6 weken reageren op deze raadpleging.

galvanischool02

Aankomend Buurtoverleg

Op woensdagavond 1 februari is er een derde buurtbijeenkomst waarin de laatste stand van zaken van het ontwerp en voortgang van de vernieuwing voor de Galvanischool aan de buurt wordt gepresenteerd. De informatieavond zal plaatsvinden in de gymzaal van de Galvanischool aan de Snelliusstraat. U bent welkom vanaf 19.30u voor inloop met koffie.

galvanischool01

Agenda

Projectagenda Vernieuwing Galvanischool

  • Buurtoverleg aanvang 19.30u
  • Indiening Omgevingsvergunning Galvanischool
  • Start bouw en renovatie Galvanischool
  • Oplevering bouw en renovatie Galvanischool
galvanischool02
De Galvanischool aan de Galvanistraat

Uitgangspunt voor de vernieuwing is behoud van de bestaande karakteristieke kwaliteit en sfeer van het gebouw. Deze worden voor een groot deel bepaald door de hoge gangzone met togen en het monumentale centrale trappenhuis. Hoewel het gebouw officieel geen monument is, is er binnen de investeringsmogelijkheden een model ontwikkeld dat uitgaat van behoud van het trappenhuis en het hoofdvolume aan de Galvanistraat. In dit model wordt het vernieuwde, intensief gebruikte schoolplein aan die kant tijdens de bouw ontzien. Het bestaande volume met de (naar huidige maatstaven te kleine) gymzaal aan de Snelliusstraat wordt gesloopt ten behoeve van nieuwbouw. Door nieuwe interne trappen toe te voegen langs de buitengevels van het centrale trappenhuis, kan een nieuwe routing gerealiseerd worden die niet alleen zorgt voor een adequate vluchtroute voor het uit te breiden programma op de bovenste verdieping, maar ook bijdraagt aan het dagelijks efficiënt functioneren van het gebouw en een duidelijke routing.

033A-SCHETS-ISO01
Nieuwe interne trappen zorgen voor een nieuwe routing en goede vluchtroutes

Door de huidige achterpleinen een halve verdieping te verhogen is dubbel grondgebruik mogelijk. Samen met een nieuwe gymzaal is hiermee het benodigde extra programma te realiseren voor het bewegingsonderwijs welke voldoet aan de eisen van deze tijd. Op de nieuwe gymzaal zorgen twee lagen met onderwijsfuncties en lokalen samen met twee nieuwe lokalen op het hoofdvolume voor invulling van het totaal gevraagde programma.

146DO_verbinding
Bestaande trappenhuis wordt behouden
146DO_trappenhuis
Bestaande trapopgang wordt behouden

Straks krijgen kinderen en leerkrachten een school van deze tijd die klaar is voor de toekomst, waar voluit gespeeld en geleerd kan worden – en de omwonenden krijgen een gebouw dat ze als een waardevolle toevoeging van hun leefomgeving zullen ervaren. Een gebouw met de karakteristieken en herinneringen van de afgelopen 100 jaar, maar mét vernieuwing en mogelijkheden voor de komende 40 jaar.

146GVS_beeld01_20170530s
Impressie Galvanistraat
146GVS_beeld04_20170530s
Impressie Snelliusstraat
146GVS_PR_schaduw_dec-S
Bezonningsstudie december
146GVS_PR_schaduw_mrt_S
Bezonningsstudie maart
146GVS_PR_schaduw_jun_S
Bezonningsstudie juni

Locatie

Galvanischool 43 Den haag

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Sonja Pool Projectleider De Haagse Scholen

S.Pool@dehaagsescholen.nl

Over Vernieuwing Galvanischool

Over de Haagse Scholen

De Galvanischool is één van De Haagse Scholen.
De Haagse Scholen is de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag.
In totaal hebben we 52 scholen in onze mooie hofstad. Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid bij onze leerlingen. Daarbij begeleiden wij ze bij het herkennen en ontwikkelen van hun eigen talenten. Wij leren onze leerlingen ook samen te werken en samen te leven.  Dit is alleen maar mogelijk omdat wij, en onze leerkrachten in het bijzonder, zich dagelijks inzetten om uw kinderen voor te bereiden op de wereld van morgen! Meer informatie over De Haagse Scholen vindt u op www.dehaagsescholen.nl.

Over de Galvanischool

De Galvanischool is een openbare basisschool gelegen tussen drie stadsdelen, Duinoord, Bomen- en Bloemenbuurt en Regentessekwartier in Den Haag. Het monumentale gebouw is sinds de oprichting in 1914 in gebruik als school. Het gebouw en de speelpleinen liggen tussen de Galvanistraat en de Snelliusstraat. Meer informatie over de Galvanischool vindt u op www.galvani.nl.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws rond de vernieuwing van de Galvanischool? Laat dan hier uw mailadres achter en ontvang updates en blijf op de hoogte van toevoegingen aan deze website.

Subscribe to our mailing list

* indicates required