137svk_nw-voor

Energyhouse Stroomversnelling Koop

Innoveren doe je samen. Renovatieproduct Energyhouse is binnen de Stroomversnelling Koop opgezet en heeft tot doel concepten te ontwikkelen voor vergaande energiebesparingsconcepten voor woningeigenaren. De vraag naar dergelijke ‘Nul op de Meter’ woningen groeit in toenemende mate, naar verwachting tot 300.000 in het jaar 2015. Uit onderzoek is gebleken dat ruim een derde van deze huishoudens interesse hebben als zij een aanbod voor een ‘Nul op de Meter’ woning met prestatiegarantie krijgen. Naar verwachting zorgt dit uiteindelijk voor betaalbare en waardevollere, toekomstbestendige woningen en levert het een bijdrage aan verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. 

De Rotterdamse woningcorporatie Havenstederparticipeert als vraagvertegenwoordiger, waarbij zij zorg dragen voor inbreng van(pilot)woningen. Als casus heeft Havensteder een woning ingebracht om te laten fungeren als pilotwoning. De pilotwoning is een rijtjeswoninguit 1979. De woning is gelegen aan de Evenaar 160 in de buurt Oosterflank in de wijk Prins Alexander in Rotterdam.

137svk_bs-01
voorzijde pilotwoning bestaand
137svk_bs-02
achterzijde pilotwoning bestaand

De plannen die Energyhouse heeft ontwikkeld zijn toegepast op de pilot-woning en dienen als zijn aan te passen voor andere woningen. Het principe van de Energyhouse woning is erop gebaseerd zo veel mogelijk op natuurlijke wijze warmte op te wekken (te zaaien) en deze warmte vraag gestuurd af te geven waar nodig (te oogsten). Energyhouse past op een handige manier prefab plug-ins toe, die licht, lucht en ruimte toevoegen aan de woning. Deze drie elementen zorgen voor een efficiënte energiehuishouding, gecombineerd met de laatste innovaties op het gebied van energiebesparing en opwekking. Dit alles met de verbeterde functionaliteit en uitstraling levert een onderscheidend product op voor de woningmarkt.

137svk_bs-voor-01
137svk_bs-achter-01

We leveren met de pilotwoning een concept op voor een 0-10-0 woning (energieneutraal, aangepast in 10 dagen en woonlastenneutraal) dat daarnaast functionele ruimte toevoegt. Het consortium is er klaar voor in de nabije toekomst vele woningen volgens dit concept aan te passen.

Locatie