00_hnd_essentie

Het nieuwe dak

In samenwerking met WeijersIJkhout en Feenstra werken wij aan nieuwe ontwikkelingen voor het dak.

In de huidige aanpak voor het verduurzamen van een bestaande woning worden pv-cellen toegevoegd, misschien collectoren of een warmtepomp. Maar ook aanvullende installatie, isolatie, dichtingen, achterconstructies voor montage, kortom een hoop losse elementen. Daarbij moeten veel verschillende producten en systemen samenkomen die vaak zijn ontworpen vanuit specifieke eisen en prestaties. Bij het stapelen van al deze elementen betekent dit vaak het toevoegen van meer prestatie dan nodig is. Een dak is vanzelfsprekend waterdicht en dragend, maar voor een zonnepaneel zijn specifieke montagepunten nodig die vragen om een extra drager, het paneel is al zelfdragend en waterdicht om de zonnecel te beschermen. Toch zijn we dan 2 of drie keer op hetzelfde bestaande dak bezig met het maken van dragende constructies, isoleren, waterdichtingen en bescherming van onderdelen. Kan dit nu niet slimmer?

De ontwikkelingen lopen achter op de vraag. Om hierin verschil te maken is een nieuwe manier van werken nodig. Elkaar verder brengen en delen van elkaars kennis. En anders nadenken over de bestaande aanpak en mogelijkheden.

Terug naar de essentie, de bestaande woning als basis. Waardeer het bestaande, gebruik de vanzelfsprekende aanwezige prestaties en voeg enkel waarde toe.

Huidige woningverbetering start vaak als eerste met het verwijderen van het oude dak, sloop van buitenbladen van metselwerk ter vervanging voor nieuwe geïsoleerde gevels. Het begint hiermee met veel afval en in eerste instantie waardeverlies. Wat als wij alleen waarde toevoegen? En daarmee de overall prestaties van het gebouw kunnen verbeteren. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat met deze toevoeging ook voor de toekomst de waarde behouden blijft of verder kan stijgen door eenvoudige aanpassingen of uitbreidingen

 

 

.

 

02_circulair-modulair4
Een modulair systeem voor een circulaire ontwikkeling

Essentieel hierin is te zorgen voor een circulaire ontwikkeling. Niet alleen in het bruikbaar maken en houden van de bestaande gebouwvoorraad maar ook in de verbeteringsvoorstellen hiervoor. Het vraagt om een bewuste houding tot materiaalgebruik en -toepassing en herbruikbaarheid van materialen. En biedt niet alleen kansen voor waarde behoud en minder belasting voor onze omgeving, maar ook kansen voor andere verdienmodellen en eigenaarschap.

Door toepassing van een modulair systeem kan gezorgd worden voor waardebehoud van elementen. Het systeem in het kort bestaat uit een stukje na-isolatie en een beperkte spouw met geïntegreerde pv-cellen. De opgewarmde lucht van de spouw zorgt voor een grotere ingangstemperatuur op de warmtepomp of wisselaar in de nok van het dak. Hiermee wordt tevens in de afvoer van de additionele warmte van de pv-cellen voorzien. Daarnaast kan de spuiventilatie gebruik maken van de warmte in de spouw en de buitenlucht middels een lokale warmtewisselaar voor verwarmen.

De lucht in de spouw wordt gerecirculeerd middels de verschillende spouwkamers tussen de stijlen. Daarbij zijn binnen het systeem andere invullingselementen mogelijk of vervanging door van elementen door verbeterde technieken in de toekomst.

Uit de eerste berekening blijkt een gunstig rendement door de combinatie van de verschillende onderdelen. Daarbij zijn wij nog bezig met de wijze van buffering van temperatuur, mogelijk middels een buis in de grond aan de achterzijde van de woning.

Modulariteit kan zorgen voor hoge mate van prefabricage en beperking van materiaalverlies. Door uitwisseling van elementen is het hernieuwbaar en aanpasbaar. Maar wat is nodig? Het toevoegen van een eenvoudige glasschil in systeembouw, elementen die zijn bedacht met mogelijk meer functionaliteit dan nodig. Het kan eenvoudiger met minder materiaal. Een drager is er al, het bestaande gebouw. Een volgende stap naar minder materiaal en investering, met waarde behoud van het bestaande gebouw en de toegevoegde elementen.

De bestaande gebouwvoorraad wordt hiermee meer gewaardeerd. Herkenbaar en vertrouwd voor bijvoorbeeld bewoners. Met een bescheiden toevoeging, die aanpasbaar is en ruimte biedt voor toekomstige ontwikkelingen.

Een natuurlijk geheel. Met een prestatieverhoging als vanzelfsprekend onderdeel van het bestaande gebouw. Beleving en functioneren van de woning worden verbeterd.