vend_voor_licht

Herontwikkeling V&D Zeist gestart

Gezond, sociaal en duurzaam Zeist

Voor de herontwikkeling van de V&D in Zeist zijn wij gestart met de uitwerking van het Definitief Ontwerp tot realiseerbaar plan. Toen de V&D in 1968 haar deuren opende aan de 1e Hogeweg was dat een bijzondere gebeurtenis, die het centrum van Zeist een positieve impuls gaf. Het is onze ambitie om met de verandering van programma van retail naar wonen een vergelijkbare positieve impuls aan het woonklimaat van het centrum van Zeist te geven. De uitgangspunten voor de herontwikkeling zijn ambitieus. Wij houden binnen het ontwerp van het begin af aan rekening met aspecten zoals gezondheid, duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit.

In basis bestaat het plan uit vier volumes met ieder hun eigen ontsluiting. Deze manier van ontsluiten zorgt ervoor dat achter alle gevels een woonfunctie kan liggen. De verschijning van het gebouw is daarmee levendig. De vier blokken zijn op maaiveld los van elkaar gehouden maar vormen op hoger gelegen verdieping meer één geheel. Het totaal leest als een compositie van woonblokken waarbij grote aandacht is besteed aan de looproute naar het binnen-en achtergebied. Aan deze looproute zien wij op de begane grond aan de 1e Hogeweg kansen voor commerciële functies zoals een café/lunchroom, en kleine retailfuncties zoals een boekhandel en/of apotheek. Door het verschuiven van de blokken ten opzichte van elkaar, ontstaan royale dakterrassen waarbij het de ambitie is deze intensief te laten begroeien. De voor Zeist karakteristieke groene omgeving wordt zo ook aan de 1e Hogeweg realiteit.