Over

nieuwe architecten

verbinders van mensen en materialen

samen bouwend

aan nieuw perspectief

 

Wij zijn een flexibel, initiatiefrijk en dynamisch team, met een pragmatische en daadkrachtige aanpak. Samenwerking en verbinding zijn de basis van onze ontwerpvisie. We verbinden het gebouw met de bestaande omgeving, en de kansen die een plek biedt met realistische oplossingen.

In elk project zijn er vele vragen en vele momenten waarop beslissingen genomen moeten worden. Het is onze aanpak om inventieve oplossingen te creëren die de beperkingen van een project naar een gemeenschappelijke ontwerprichting sturen, waarbij wij de relatie onderzoeken tussen ruimte, programma, vorm, budget en materiaal. Door te luisteren naar onze opdrachtgevers kunnen wij de argumenten en inhoudelijke basis bieden die leiden tot unieke antwoorden op het juiste moment. Zo ontstaat een verrassend en nieuw perspectief, een gebouw met toekomstwaarde, dat zich kan ontwikkelen en meebeweegt met veranderende wensen. We geloven in vernieuwing en vooruit kijken, maar verliezen nooit uit het oog wat er al is – een gebouw, de omgeving, de locatie – en gebruiken die aanwezige kwaliteiten optimaal.

 

168-eendrachtlaan

Team

Joep Windhausen

Joep Windhausen is samen met Roderik van der Meulen oprichter van Nieuwe Architecten.

Joep Windhausen werkte van 2002-2005 bij Architectuurstudio Herman Hertzberger. Hier verscherpte hij zijn visie op ruimtelijkheid en de manier waarop een gebouw in de stedelijke omgeving wordt ingepast. Hoogtepunt daarbij was het ontwerpen aan het Muziekpaleis Vredenburg in Utrecht, een project waar met veel verschillende belanghebbenden is samengewerkt om daadwerkelijk een ‘gebouw als stad’ te realiseren.

Van 2005 tot 2009 werkte Joep bij Benthem Crouwel Architects aan diverse spoorprojecten, zoals Utrecht Centraal en station Delft. De laatste jaren bij Benthem Crouwel heeft hij als projectarchitect gewerkt aan de uitbreiding op het dak van Las Palmas te Rotterdam. Dit project is in bouwteam gerealiseerd, waarbij Joep verantwoordelijk was voor een zorgvuldige afstemming tussen opdrachtgever, gemeente, adviseurs en aannemer.

In 2009 heeft hij op eigen initiatief de stap genomen het bureau Windhausen Architecten op te richten, met opdrachten voor het renoveren en uitbreiden van schoolgebouwen en bestaande complexen van woningcorporaties. In 2014 is dit bureau, met de komst van Roderik, overgegaan in het huidige bureau Nieuwe Architecten.

Roderik van der Meulen

Roderik van der Meulen is samen met Joep Windhausen oprichter van Nieuwe Architecten.

Van 2004 tot 2014 was Roderik architect bij Benthem Crouwel Architects, waar hij betrokken was bij een groot aantal spoorinfrastructuur- en publieke projecten. Vanaf 2004 werkte hij aan het ontwerp en de realisatie van OVT Utrecht Centraal, de laatste jaren als verantwoordelijk projectarchitect. In die rol was hij aanspreekpunt voor ontwerp, uitwerking, afstemming en realisatie van dit project, coördinerend tussen adviseurs, opdrachtgevers, gemeente, aannemer en overige stakeholders. Een complex project waarbij van de architect een duidelijke visie, een helder ontwerp en een grote betrokkenheid werden gevraagd.

Daarnaast werkte Roderik als projectarchitect aan uiteenlopende prijsvragen en inrichtingsplannen, zoals bijvoorbeeld het spraakmakende bedrijfsgebouw voor Wilo in Zaandam, dat in 2010 de Nationale Staalbouwprijs heeft gewonnen in de categorie industriële gebouwen.

In 2014 verliet Roderik op eigen initiatief Benthem Crouwel Architects om te gaan werken als Nieuwe Architect.

Riemer Postma

Riemer Postma is cum laude afgestudeerd aan het HBO in Leeuwarden en met een eervolle vermelding aan de Technische Universiteit in Delft. Na zijn studie werkte hij bij Inbo en Mei architects and planners aan diverse toonaangevende projecten, zoals de transformatie van het Rijksmonumentale Kaaspakhuis in Gouda, 212 loftwoningen op de voormalige Fenixloods op Katendrecht in Rotterdam en de studie voor het Knarrenhof.

Riemer heeft veel ervaring met complexe, grootschalige binnenstedelijke opgaven, waar afstemming en communicatie met toekomstige bewoners zeer belangrijk zijn. In 2019 heeft hij tijdens de opleiding Stedenbouw voor Professionals (Fontys Academie van Bouwkunst, Tilburg) drie mogelijke verdichtingsscenario’s ontwikkeld voor Laakhaven in Den Haag.

Vanaf begin 2016 werkt Riemer bij Nieuwe Architecten aan onder meer de woningen in de Coendersbuurt, de Galvanischool en de uitbreiding van het Koning Willem I College. Naast architect bij Nieuwe Architecten is Riemer ontwerpdocent aan de TU Delft en lid van Jong Onroerend Goed Den Haag.

Simon George

Simon George werkte bij diverse architectenbureaus waaronder Van Aken Architecten in Eindhoven en Kenk Architecten in Amsterdam. Met zijn eigen bureau realiseerde Simon diverse projecten die sterk variëren in schaal en typologie: van de Tuinzaal voor de Vrijmetselarijloge in Leiden tot de ontwikkeling van het masterplan voor het Maritiem Kwartier in Den Helder.

Een goed ontwerp is voor Simon het resultaat van een soepele samenwerking tussen alle betrokken partijen. Duurzaamheid, sociale interactie en esthetica spelen in zijn visie een belangrijke rol in het vinden van unieke ontwerpoplossingen die beantwoorden aan menselijke behoeften. Door creatieve ideeën en originele ontwerpen ontstaat op een natuurlijke wijze moderne architectuur geïnspireerd op oorspronkelijke kwaliteiten. Daarbij besteed hij veel aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebouw waarbinnen de sociale interacties plaats vinden. Akoestiek, daglicht en uitzicht maar ook een uitgekiende verlichtingsstrategie dragen bij aan het comfort en een goed binnenklimaat. De esthetiek van de detaillering, duurzame materiaaltoepassingen en kleurgebruik spelen een belangrijke rol in het creëren van een sfeer. Vanaf begin 2020 werkt Simon hier aan verder bij Nieuwe Architecten.

Dirk Gevers

Dirk Gevers is in 2018 afgestudeerd aan de Technische Universiteit in Delft, masterrichting Architectuur. Daarvoor heeft hij de studie bouwkunde behaald aan zowel het MBO in ‘s-Hertogenbosch als aan het HBO in Utrecht. Deze extensieve route heeft er voor gezorgd dat Dirk zowel praktisch als academisch is opgeleid en vanuit verschillende oogpunten naar het ontwerp- en bouwproces kan kijken.

Tijdens zijn masteropleiding is Dirk zich gaan specialiseren in het hergebruiken van bestaande (monumentale) gebouwen.  Hier heeft hij leren denken vanuit bestaande structuren waarbij bestaande kwaliteiten als uitgangspunt worden genomen en op zorgvuldige wijze een nieuwe gelaagdheid aan wordt toegevoegd. Dit heeft geresulteerd in ontwerpen waarvan bestaand en nieuw elkaar verrijken.

Dirk werkt sinds begin 2019 bij Nieuwe Architecten aan onder meer de uitbreiding van het Koning Willem I College en de Villa in Numansdorp. Dirk participeert hierbij tevens als deelnemer in het Professional Experience Program (PEP).

Alvaro Saez O'Farrell

Alvaro is afgestudeerd aan de Francisco de Vitoria Universiteit van Madrid als Master of Architecture in creativiteit en architectonische representatie. Al tijdens zijn studie heeft Alvaro veel ervaring opgedaan bij internationale bureaus in Spanje en Duitsland. Na zijn afstuderen in 2016 heeft hij de stap gezet naar Nederland, waar hij onder andere bij Venhoeven CS, ZILT Architecten en PROOF OF THE SUM heeft gewerkt.

Zijn internationale ervaring heeft eraan bijgedragen dat hij goed in staat is zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en randvoorwaarden. Alvaro is met name geïnteresseerd in het zich eigen maken van de geschiedenis van de plek om daarbinnen speelse scenario’s te creëren die de zinnen prikkelen. Alvaro denkt sterk conceptueel en weet zijn ideeën overtuigend te vertalen via 3D visualisaties en grafisch design.

Alvaro is te typeren als een allround architect en heeft naast zijn werk succesvol geparticipeerd in diverse internationale prijsvragen. Een overzicht van zijn werk is te vinden op zijn persoonlijke website.

nieuwe architecten

Zin om nieuwe ervaringen op te doen en mee te werken aan diverse en uitdagende projecten? We zijn altijd opzoek naar stagiairs en ontwerpers om ons team te versterken. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar hallo@nieuwearchitecten.nl


DSC_1150-2 kopie
20190403-DSC_1276 kopie

Opdrachtgevers

Nieuwe Architecten werkt voor een uiteenlopende groep opdrachtgevers, van grote professionele partijen tot particulieren. Voor elke opgave zoeken wij in hechte samenspraak met onze opdrachtgevers naar een optimaal resultaat. Hierbij betrekken we niet alleen de vraag, wensen, eisen en verwachtingen van de opdrachtgever, maar ook de belangen, verwachtingen en risico’s die spelen vanuit de omgeving, gebruikers, stakeholders en andere betrokkenen. Vanaf het begin van het proces zoeken we naar draagvlak met als gemeenschappelijk doel: het verbinden van de mensen en de plek.