Over

Wij zijn nieuwe architecten: makers en ontwerpers, ambitieus en realistisch, kritisch en onderzoekend.

Wij zijn een flexibel, initiatiefrijk en dynamisch team, met een pragmatische en daadkrachtige aanpak. Samenwerking en verbinding zijn de basis van onze ontwerpvisie. We verbinden het gebouw met de bestaande omgeving, en de kansen die een plek biedt met realistische oplossingen.

In elk project zijn er vele vragen en vele momenten waarop beslissingen genomen moeten worden. Door te luisteren naar onze opdrachtgevers kunnen wij de argumenten en inhoudelijke basis bieden die leiden tot unieke antwoorden op het juiste moment. Zo ontstaat een verrassend en nieuw perspectief, een gebouw met toekomstwaarde, dat zich kan ontwikkelen en meebeweegt met veranderende wensen. We geloven in vernieuwing en vooruit kijken, maar verliezen nooit uit het oog wat er al is – een gebouw, de omgeving, de locatie – en gebruiken die aanwezige kwaliteiten optimaal.

De mensen met wie we samenwerken staan aan de basis van onze ideeën en gebouwen. Dit is onze kracht: we zetten al onze ervaring en kennis in om samen de mogelijkheden te verkennen en simpele oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken. Het resultaat is een nieuw geheel met een natuurlijke vanzelfsprekendheid. Een mooi gebouw dat verrast en verbindt, dat past in de omgeving, en door de gebruikers omarmd en geliefd wordt.

168-eendrachtlaan

Team

Nieuwe Architecten is een team van ambitieuze ontwerpers. Met veel ervaring en vakkennis, een grote betrokkenheid en tomeloze inzet werken wij aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën en het verwezenlijken van dromen – waarbij we nooit de realiteit van beschikbare budgetten en kaders uit het oog verliezen. Open en nieuwsgierig, elkaar inspirerend en stimulerend zoeken wij voor elk project naar de beste synergie.

Joep Windhausen

Joep Windhausen is samen met Roderik van der Meulen oprichter van Nieuwe Architecten.

Joep Windhausen werkte van 2002-2005 bij Architectuurstudio Herman Hertzberger. Hier verscherpte hij zijn visie op ruimtelijkheid en de manier waarop een gebouw in de stedelijke omgeving wordt ingepast. Hoogtepunt daarbij was het ontwerpen aan het Muziekpaleis Vredenburg in Utrecht, een project waar met veel verschillende belanghebbenden is samengewerkt om daadwerkelijk een ‘gebouw als stad’ te realiseren.

Van 2005 tot 2009 werkte Joep bij Benthem Crouwel Architects aan diverse spoorprojecten, zoals Utrecht Centraal en station Delft. De laatste jaren bij Benthem Crouwel heeft hij als projectarchitect gewerkt aan de uitbreiding op het dak van Las Palmas te Rotterdam. Dit project is in bouwteam gerealiseerd, waarbij Joep verantwoordelijk was voor een zorgvuldige afstemming tussen opdrachtgever, gemeente, adviseurs en aannemer.

In 2009 heeft hij op eigen initiatief de stap genomen het bureau Windhausen Architecten op te richten, met opdrachten voor het renoveren en uitbreiden van schoolgebouwen en bestaande complexen van woningcorporaties. In 2014 is dit bureau, met de komst van Roderik, overgegaan in het huidige bureau Nieuwe Architecten.

Roderik van der Meulen

Roderik van der Meulen is samen met Joep Windhausen oprichter van Nieuwe Architecten.

Van 2004 tot 2014 was Roderik architect bij Benthem Crouwel Architects, waar hij betrokken was bij een groot aantal spoorinfrastructuur- en publieke projecten. Vanaf 2004 werkte hij aan het ontwerp en de realisatie van OVT Utrecht Centraal, de laatste jaren als verantwoordelijk projectarchitect. In die rol was hij aanspreekpunt voor ontwerp, uitwerking, afstemming en realisatie van dit project, coördinerend tussen adviseurs, opdrachtgevers, gemeente, aannemer en overige stakeholders. Een complex project waarbij van de architect een duidelijke visie, een helder ontwerp en een grote betrokkenheid werden gevraagd.

Daarnaast werkte Roderik als projectarchitect aan uiteenlopende prijsvragen en inrichtingsplannen, zoals bijvoorbeeld het spraakmakende bedrijfsgebouw voor Wilo in Zaandam, dat in 2010 de Nationale Staalbouwprijs heeft gewonnen in de categorie industriële gebouwen.

In 2014 verliet Roderik op eigen initiatief Benthem Crouwel Architects om te gaan werken als Nieuwe Architect.

Riemer Postma

Riemer Postma is cum laude afgestudeerd aan het HBO in Leeuwarden en met een eervolle vermelding aan de Technische Universiteit in Delft. Na zijn studie werkte hij bij Inbo en Mei architects and planners aan diverse toonaangevende projecten, zoals de transformatie van het Rijksmonumentale Kaaspakhuis in Gouda, 212 loftwoningen op de voormalige Fenixloods op Katendrecht in Rotterdam en de studie voor het Knarrenhof.

Riemer heeft veel ervaring met complexe, grootschalige binnenstedelijke opgaven, waar afstemming en communicatie met toekomstige bewoners zeer belangrijk zijn. In 2019 heeft hij tijdens de opleiding Stedenbouw voor Professionals (Fontys Academie van Bouwkunst, Tilburg) drie mogelijke verdichtingsscenario’s ontwikkeld voor Laakhaven in Den Haag.

Vanaf begin 2016 werkt Riemer bij Nieuwe Architecten aan onder meer de woningen in de Coendersbuurt, de Galvanischool en de uitbreiding van het Koning Willem I College. Naast architect bij Nieuwe Architecten is Riemer ontwerpdocent aan de TU Delft en lid van Jong Onroerend Goed Den Haag.

Simon George

Simon George werkte bij diverse architectenbureaus waaronder Van Aken Architecten in Eindhoven en Kenk Architecten in Amsterdam. Met zijn eigen bureau realiseerde Simon diverse projecten die sterk variëren in schaal en typologie: van de Tuinzaal voor de Vrijmetselarijloge in Leiden tot de ontwikkeling van het masterplan voor het Maritiem Kwartier in Den Helder.

Een goed ontwerp is voor Simon het resultaat van een soepele samenwerking tussen alle betrokken partijen. Duurzaamheid, sociale interactie en esthetica spelen in zijn visie een belangrijke rol in het vinden van unieke ontwerpoplossingen die beantwoorden aan menselijke behoeften. Door creatieve ideeën en originele ontwerpen ontstaat op een natuurlijke wijze moderne architectuur geïnspireerd op oorspronkelijke kwaliteiten. Daarbij besteed hij veel aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebouw waarbinnen de sociale interacties plaats vinden. Akoestiek, daglicht en uitzicht maar ook een uitgekiende verlichtingsstrategie dragen bij aan het comfort en een goed binnenklimaat. De esthetiek van de detaillering, duurzame materiaaltoepassingen en kleurgebruik spelen een belangrijke rol in het creëren van een sfeer. Vanaf begin 2020 werkt Simon hier aan verder bij Nieuwe Architecten.

Dirk Gevers

Dirk Gevers is in 2018 afgestudeerd aan de Technische Universiteit in Delft, masterrichting Architectuur. Daarvoor heeft hij de studie bouwkunde behaald aan zowel het MBO in ‘s-Hertogenbosch als aan het HBO in Utrecht. Deze extensieve route heeft er voor gezorgd dat Dirk zowel praktisch als academisch is opgeleid en vanuit verschillende oogpunten naar het ontwerp- en bouwproces kan kijken.

Tijdens zijn masteropleiding is Dirk zich gaan specialiseren in het hergebruiken van bestaande (monumentale) gebouwen.  Hier heeft hij leren denken vanuit bestaande structuren waarbij bestaande kwaliteiten als uitgangspunt worden genomen en op zorgvuldige wijze een nieuwe gelaagdheid aan wordt toegevoegd. Dit heeft geresulteerd in ontwerpen waarvan bestaand en nieuw elkaar verrijken.

Dirk werkt sinds begin 2019 bij Nieuwe Architecten aan onder meer de uitbreiding van het Koning Willem I College en de Villa in Numansdorp. Dirk participeert hierbij tevens als deelnemer in het Professional Experience Program (PEP).

Milou van Zomeren

Milou van Zomeren studeerde in 2016 af als product- en interieurontwerper aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Na haar afstudeerproject over de herbestemming van leegstaande kerken richtte ze haar eigen ontwerppraktijk op. Hiermee ontwierp zij interieurs voor kantoren, zorginstellingen en woningen; met als belangrijkste uitgangspunt het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit voor de gebruiker. Daarnaast gaf zij interieuradvies aan particuliere klanten bij FEST.

Milou heeft gewerkt bij architenbureau Standard Studio waar zij de brug sloeg tussen interieur en architectuur. Haar ambitie om door de schalen heen te ontwerpen verwezenlijkt zij nu door middel van haar Master Architectuur aan de Academie van Bouwkunst en in het werkveld bij Nieuwe Architecten.

nieuwe architecten

Zin om nieuwe ervaringen op te doen en mee te werken aan diverse en uitdagende projecten? We zijn altijd opzoek naar stagiairs en ontwerpers om ons team te versterken. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar hallo@nieuwearchitecten.nl


Visie

De nieuwe architect werkt in en voor een nieuwe tijd. Hoe de mens zich tot zijn omgeving verhoudt is voortdurend in beweging, en elk gebouw heeft impact op de maatschappij, het stedelijke landschap en de mensen die het gebouw gaan gebruiken. Voor ons is architectuur geen luxeproduct, maar een manier om structureel meerwaarde te bieden voor omgeving en gebruikers. Die meerwaarde ontstaat door een open, gemotiveerd en betrokken ontwerpproces. In dit proces zijn wij de schakel die vraag en antwoord met elkaar verbindt.

We houden van ontwerpen, en doen dat met veel aandacht voor detail, materiaalkeuze en verhouding. Moderne digitale technieken gebruiken we naast ambachtelijke vaardigheden zoals schetsen, tekenen en het maken van maquettes. Zo presenteren we overtuigende ontwerpen die voor onze opdrachtgevers helder en duidelijk zijn.

Het bureau Nieuwe Architecten is een platform van enthousiaste, hardwerkende en bekwame vakmensen met liefde voor architectuur in al haar facetten. Door onze achtergrond als projectarchitect bij grote gerenommeerde bureaus hebben we veel ervaring met complexe, publieke projecten, regelgeving en het omgaan met de verschillende (soms tegenstrijdige) belangen van opdrachtgevers en gebruikers.

We geloven in de kracht van communicatie, in elke fase van het proces. De architect is geen solist -vanaf het eerste idee tot aan de oplevering zijn we in contact met mensen, locatie, gebouw en omgeving. Als alle partijen tijdens het proces geïnformeerd en gehoord worden, zorgt dat voor draagvlak en enthousiasme. Door een goede samenwerking is er steun voor veranderingen, en zo kunnen de kansen om een gebouw (en daarmee de omgeving) te verbeteren, het beste benut worden. Nieuwe Architecten verbindt opdrachtgevers en gebruikers, vragen en oplossingen, ideeën en hun realisatie.

We werken met veel plezier aan heel diverse projecten. Woonhuizen zijn bijzondere opgaven waar we heel direct samenwerken met de opdrachtgever om een plek te creëren die passend en uniek is. Meer dan de ruimte tussen een paar muren: een huis voor mensen die geen standaardwoning willen of een visitekaartje van een architect, maar een thuis dat ze in samenspraak met ons naar hun wensen kunnen bouwen.

In onze schoolprojecten wordt duidelijk hoe belangrijk het creëren van draagvlak is. Vaak staan deze scholen middenin een woonwijk, en kunnen aanpassingen en wijzigingen tot vragen en kritiek leiden. Goede communicatie zorgt voor helderheid en betrokkenheid, kostenbewust en inventief ontwerpen zorgt dat er een gebouw komt dat zowel voor gebruikers als opdrachtgever aan alle eisen voldoet, en omarmd wordt door de buurt.

In projecten waar het gaat om herbestemming en aanpassingen in bestaande bouw zorgen onze projectoverstijgende visie, doelmatige investeringen en integrale ontwerpaanpak voor een nieuwe plek die de waarde van het oude behoudt, en hier nieuwe waarde aan toevoegt. Inspirerend en overtuigend beeldmateriaal maakt opdrachtgevers en gebruikers enthousiast voor de toekomst en nieuwe ontwikkelingen.

Voor ons stopt de opgave niet bij de grens van het gebouw, het is onze ambitie om verder te denken. Onze gebouwen geven antwoord op veel meer dan vraag van de opgave. In de stedelijke omgeving heeft elke toevoeging of wijziging invloed op de structuur van de stad. Bij grote infrastructurele projecten ligt dit voor de hand, maar wij zijn ons bewust van de grote impact die ook een kleine ingreep kan hebben, en zoeken altijd naar slimme, eenvoudige oplossingen. Zo ontstaan rendabele gebouwen die een logische plek innemen en vanzelfsprekend aanvoelen in beleving en gebruik: Nieuwe Architecten bouwt nieuwe ruimtes voor de toekomst.

DSC_1150-2 kopie
20190403-DSC_1276 kopie

Opdrachtgevers

Nieuwe Architecten werkt voor een uiteenlopende groep opdrachtgevers, van particulieren tot grote professionele partijen. Voor elke opgave zoeken wij in hechte samenspraak met onze opdrachtgevers naar een optimaal resultaat. Hierbij betrekken we niet alleen de vraag, wensen, eisen en verwachtingen van de opdrachtgever, maar ook de belangen, verwachtingen en risico’s die spelen vanuit de omgeving, gebruikers, stakeholders en andere betrokkenen. Vanaf het begin van het proces zoeken we naar draagvlak met als doel altijd: het verbinden van de mensen en de plek.