Gefilterd op: Project

Als alle partijen tijdens het proces geïnformeerd en gehoord worden, zorgt dat voor draagvlak en enthousiasme. Door een goede samenwerking is er steun voor veranderingen, en zo kunnen de kansen om een gebouw (en daarmee de omgeving) te verbeteren,