146_GVS_HEADER

Galvanischool

Al 100 jaar krijgen kinderen les op de basisschool Galvanischool in Den Haag. Het is een bijzondere school die veel waarde hecht aan samenwerking: tussen leerkrachten en leerlingen, leerkrachten en ouders, en tussen de kinderen onderling. Deze missie past bij hoe Nieuwe Architecten werkt en we zijn dan ook trots dat we de aanbesteding voor renovatie en uitbreiding met nieuwbouw gewonnen hebben.
Het huidige gebouw is belangrijk voor de leerlingen en voor de wijk. De speelpleinen worden door de school en de buurt intensief gebruikt, het gebouw heeft historie en is vol herinneringen. Maar de snel groeiende school past niet meer in zijn behuizing en heeft meer ruimte, mogelijkheden en faciliteiten nodig.

146GVS_beeld02_20170530s
Vogelvlucht van nieuwbouw aan achterzijde van bestaande gebouw

De locatie ligt ingeklemd tussen twee smalle straten met woonhuizen. Om uitbreiding mogelijk te maken moet er gezocht worden naar slimme oplossingen. In scenario’s is gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden, om zo te komen tot een optimale ontwikkelingsstrategie voor de gevraagde exploitatietijd van 40 jaar.

galvanischool02
Galvanischool, al 100 jaar op deze locatie
p_trappenhuis-small
De bestaande trap in het centrale trappenhuis

Uitgangspunt voor de vernieuwing is behoud van de bestaande karakteristieke kwaliteit en sfeer van het gebouw. Deze worden voor een groot deel bepaald door de hoge gangzone met togen en het monumentale centrale trappenhuis. Hoewel het gebouw officieel geen monument is, is er binnen de investeringsmogelijkheden een model ontwikkeld dat uitgaat van behoud van het trappenhuis en het hoofdvolume aan de Galvanistraat. In dit model wordt het vernieuwde, intensief gebruikte schoolplein aan die kant tijdens de bouw ontzien.

Het bestaande volume met de (naar huidige maatstaven te kleine) gymzaal aan de Snelliusstraat wordt gesloopt ten behoeve van nieuwbouw. Door nieuwe interne trappen toe te voegen langs de buitengevels van het centrale trappenhuis, kan een nieuwe routing gerealiseerd worden die niet alleen zorgt voor een adequate vluchtroute voor het uit te breiden programma op de bovenste verdieping, maar ook bijdraagt aan het dagelijks efficiënt functioneren van het gebouw en een duidelijke routing.

146vo-opbouw
Principe van uitbreiding met bestaande toogstructuur als basis

Door de huidige achterpleinen een halve verdieping te verhogen is dubbel grondgebruik mogelijk. Samen met een half verdiepte gymzaal is op dit nieuwe verlaagde niveau het benodigde extra programma te realiseren voor het bewegingsonderwijs. Op de nieuwe gymzaal zorgen twee lagen met onderwijsfuncties en lokalen samen met twee nieuwe lokalen op het hoofdvolume voor invulling van het totaal gevraagde programma.

146GVS_beeld03.2_20170530s
Impressie vanaf de Snelliusstraat

Straks krijgen kinderen en leerkrachten een school van deze tijd die klaar is voor de toekomst, waar voluit gespeeld en geleerd kan worden – en de omwonenden krijgen een gebouw dat ze als een waardevolle toevoeging van hun leefomgeving zullen ervaren. Een gebouw met de karakteristieken en herinneringen van de afgelopen 100 jaar, maar mét vernieuwing en mogelijkheden voor de komende 40 jaar.

146GVS_DO-beeld05
Bestaande voorgevel aan de Galvanistraat met nieuwe terugliggende dakopbouwen
146GVS_beeld04_20170530s
Impressie Snelliusstraat

Locatie