120GG-GIF

Growing Green: bestaande woningen duurzamer maken

Nieuwe Architecten participeert in diverse duurzaamheids- en innovatietrajecten. De samenwerking met strategische ketenpartners, waarin ieder zijn eigen specialistische inbreng heeft, biedt nieuwe kansen voor gezamenlijke ontwikkeling. Juist in het collectieve kan kwaliteit worden toegevoegd, zijn grootschalige investeringen rendabel te maken en kan een hoog ambitieniveau nagestreefd worden.
Een mooi voorbeeld hiervan is Growing Green, een innovatief renovatieproduct voor woningverbetering. Het initiatief is een antwoord op de vraag van woningbeheerders hoe zij het beste hun woningen kunnen aanpassen aan de duurzaamheidswetgeving en woonwensen van deze tijd. Specifiek voor gestapelde woningen gaan deze aanpassingen vaak gepaard met een langdurig voortraject, een lastig proces met grote en ingewikkelde investeringen. Growing Green is een consortium van marktpartijen (met Nieuwe Architecten als enig architectenbureau) en heeft voor deze complexe vraag een maatwerkoplossing ontwikkeld.

GrowingGreenOpening03

Voor het eerst is het nu mogelijk om in gestapelde bouw een individuele woning te verduurzamen en het wooncomfort ervan te verhogen. Er kan een labelsprong van G naar A++ gerealiseerd worden, met de mogelijkheid om volledig energie neutrale woningen te maken. Het Growing Green concept is zowel op afzonderlijke woningen als op een hele galerijflat toe te passen. Het bijzondere is dat het een flexibel concept is dat meegroeit de toekomst in: per woning kunnen de maatregelen verder uitgebreid en aangepast worden, zodat de woning en het complex als geheel letterlijk steeds ‘groener groeien’. Op de derde verdieping van wooncomplex Meermanstraat in Delft is een woning volgens dit concept aangepast en wordt Growing Green nu in de praktijk getest.

120W_Explodedview011
Exploded view van concept

De gehele woningrenovatie is ontworpen op modulaire componenten die aan te passen zijn aan verschillende gebouwvormen, de gewenste uitstraling en prestaties. De lichtgewicht borstweringselementen zijn gemaakt uit een natuurlijk composiet van vlasvezels. Met een enkele kostenefficiënte mal kan, in aansluiting op de bestaande maatvoering, een veelheid van gevelconfiguraties worden gemaakt. Een verticale schacht naar het dak is drager voor woningverbetering en biedt mogelijkheden voor installatieaanpassingen en gebouwgebonden toevoegingen in de toekomst, zoals pv-cellen op het dak. Aan de schachten zijn per woning twee borstweringselementen verbonden, waarvan één de luchtwaterwarmtepomp omkleedt en één element voorzien kan worden van groen. Een prefab techniek/installatie unit in de woning zorgt, samen met de geïntegreerde gevelaanpak, voor een toekomstbestendige woningrenovatie met een diverse uitstraling. Door de prefabricage is de uitvoeringstijd kort.
Behalve flexibel en toekomstbestendig is het concept ook kostenefficiënt en kan in relatief korte tijd, zonder veel overlast, worden uitgevoerd.
Binnen Growing Green is Nieuwe Architecten verantwoordelijk voor de vormgeving, integraliteit, uitwerking en de beelden van project.

GrowingGreen03
mal van het modulaire gevelelement
GrowingGreen01
het gevelelement van biocomposiet

Locatie