20160302-Leeuwarden01-3

Integrale visie voor station Leeuwarden

Voor de samenwerkende opdrachtgevers ProRail en NS Stations hebben wij een integrale visie afgeleverd voor station Leeuwarden.

Aanleiding voor het maken van een integrale visie voor dit station zijn de verschillende deelprojecten die op dit moment gelijktijdig worden voorbereid, en het feit dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is. Met de integrale visie is gezocht naar afstemming tussen de verschillende projecten en programma’s, en naar een sterkere samenhang en kwaliteit in de aansluiting op het bestaande station als Rijksmonument en vervoersknooppunt in de stad. De visie schept hiermee kaders voor verdere ontwikkeling en wordt een ijk- en startpunt voor alle nieuwbouw, verbouw en onderhoudsprojecten in en om het station.

Komende jaren wordt o.a. de beheerste toegang op dit station gerealiseerd en wordt het station klaargemaakt voor 2018, het jaar waarin Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa is.

147-schema-bouwdelen
De verschillende bouwdelen van het bestaande station

Locatie