085A_render plein kindcentrum toermalijn HEARDER 2

Kindcentrum Toermalijn

Het ontwerpvoorstel voor de nieuwe huisvesting voor kindcentrum De Toermalijn voegt programma toe aan het karakteristieke bestaande pand aan de Beeklaan in Den Haag. Het gebouw zal onderdak gaan bieden aan verschillende gebruikers die zich richten op opvoeding en educatie van jonge kinderen.

In ons voorstel wordt het bekende ‘gezicht’ naar buiten, de gevel, en de ruimtes hier direct achter behouden. De rest van het pand zal worden gesloopt om ruimte te maken voor een bijzondere binnenwereld met nieuwe volumes aan de achterzijde. Sloop en nieuwbouw biedt daarnaast kansen het originele ensemble van school met kerk en pastoorswoning te versterken en maakt het mogelijk een betere ruimtelijke relatie met het naastgelegen woonzorgcomplex te bouwen.

085A_axonometrie eigen identiteit
gezamenlijke identiteit door het gebouw aan de Beeklaan en eigen identitiet in de nieuwe uitbreidingen
085A_axonometrie interne straat
functies Toermalijn verbonden met interne straat
085A_axonometrie interne atrium
functies Centrum Jeugd en Gezin verbonden met atrium
085A_axonometrie speelplein
verschillende type buitenruimte

De indeling van De Toermalijn is zo gekozen dat een interne straat alle functies van het kindcentrum als een kralenketting aan elkaar rijgt. De hoofdentree en de multifunctionele ruimten zijn in de oudbouw aan de Beeklaan geplaatst en sluiten aan op een nieuwe volume. De straat komt uit in het binnengebied en gaat over in een volgend volume. De volumes zijn apart afsluitbaar, wat flexibel ruimtegebruik mogelijk maakt.

De volumes zijn zo aan de straat geregen dat deze ruimte maakt voor de omliggende speelpleinen. Door het volume op een speelse manier te richten op de Heilig Hartkerk, maakt het gebouw een scheiding tussen de speelpleinen voor de jongste kinderen en de oudere leerlingen en zones voor spelen & sporten, klimmen & klauteren en rustig zitten & kletsen. De gymzaal is als laatste volume aan het eind van de kralenketting achter op het kavel geplaatst.

Locatie